Företags-Mix i Eslöv

 

Företags-MIX är ett arbetsintegrerande, helt ideellt drivet, företag inom den sociala sektorn som hjälper människor till studier, arbete eller eget företagande.

 

MIX är organiserad som idéburen ekonomisk förening med styrelse och medlemmar.

Föreningen arbetar med de inskrivna och bidrar till deras väg till arbete eller studier för egenförsörjning. Med egenförsörjning ökar möjligheten att reellt delta i samhällsbygget.

Företags-MIX strävar efter att skapa en social, över tid, hållbar verksamhet med mångfald och integration i fokus. Vi har ett familje- och barnperspektiv.

 

Alla Företags- MIX inkomster går till att förvalta verksamheten till stöd för de Eslövsbor som berörs av den. Vinster återinvesteras.

 

Ett stort antal personer har lyckats hitta arbete, eller motivation att studera. En del genom att först praktisera eller ha tim-anställning i företaget.

 

Verksamheten vilar på TRE BEN

 

1) Insatser för enskilda personer enligt avtal med Arbetsförmedling och Eslövs kommun. Arbete och Försörjning = AVTAL

 

2) Näringsverksamhet/Företagande med butiken MIXAT återvunnet och nytt

 

 

Hemservice med städ

Trädgårdstjänster

Sömnad

Biltvätt

 

I den lärande butiken har vi fyra undervisningsplatser där man lär kundservice/bemötande och butiksarbete med kassa ochg kortterminal.

 

Hem - och trädgårdstjänster med RUT- avdrag, sömnadsjobb och biltvätt är tjänster med möjlighet till timanställning hos externa kunder eller internt.

 

 

 

3) Mötesplatsen "Öppen Dörr - möt världen i Eslöv"

På Mötesplatsen får man ett varierat utbud av stöd och hjälp. Man kan också skriva in sig för förberedande studier i svenska språket i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd eller sfi-studier.

 

Civilsamhällets privatpersoner kan här kopplas samman med dem som är nya och vill ha stöd av vänfamiljer, mentorer, språkkamrater m.m. Företags-MIX fungerar som nav i ett fortfarande aktivt nätverk av frivilligorganisationer, kyrkor och församlingar med rötter i 1980-talets dåtida mobilisering för flyktingar till Sverige.

 

På Mötesplatsen kan man också få samhällsinformation och delta i utvecklande aktiviteter.