Om oss

Företags-MIX

i Eslöv ekonomisk förening

 

Om oss

 

Företags-MIX är en idéburen ekonomisk förening som hjälper människor till studier, arbete eller eget företagande.

 

Vi strävar efter att skapa en social över tid hållbar verksamhet med mångfald och integration i fokus. Vi har ett familje- och barnperspektiv.

 

Våra inkomster går till att förvalta verksamheten, till stöd för de eslövsbor som berörs av den. Vinster återinvesteras i utveckling.

 

Genom oss har ett stort antal personer lyckats finna arbete eller motivation att studera, en del genom att först praktisera eller ha tim-anställning i företaget.

 

Ett viktigt ytterligare innehåll är aktiviteter i och kring vår "Mötesplats Öppen Dörr"

som sammanför eslövsbor med varandra.

 

 

Verksamheten vilar på FYRA ben

 

  1. Verksamhet som bygger på avtal med Eslövs kommun, Arbete och Försörjning och Arbetsförmedlingen. Detta ben kallar vi AVTAL.
  2. Tidiga Insater för Asylsökande, TIA-Avtal, med Länsstyrelsen.
  3. Näringsverksamhet, vårt eget företagande, i den lärande butiken "MIXAT -återvunnet och nytt" med hemservice som städ, trädgårdsarbete, sömnad m.m. Sedan våren 2018 testas entreprenörskap av modell egenanställning.
  4. Vår mötesplats "Öppen Dörr - Möt världen i Eslöv".

 

 

 

Vårt frivilliga åtagande

 

Företags-MIX styrelse grundade verksamheten år 2011 och har sedan dess ideellt med hjälp av lärarvolontärer och ett ökat antal anställda utvecklat föreningen. Det centrala i åtagandet är att medverka till att personer som behöver stöd och vägledning därför att de är nya i samhället, saknar inkomst av arbete eller drabbats av arbetslöshet, kan återgå i arbete eller finna sin egen försörjning genom nyorientering mot t.ex. studier eller andra yrkesval.

 

Hos oss får du lära svenska, omvärldsorientera dig och möta många olika människor. Praktik, arbetsinträning eller introduktion till eget företagande är andra inslag.

 

Att vara volontär är ett uppdrag som ger dig mycket. Genom att dela med dig av din tid och ditt kunnande till någon som behöver det, berikar du dig själv.

 

Du är allltid välkommen in för att få veta mera och för att anmäla ditt intresse.

 

Öppet

 

  Måndag - torsdag 9 - 17

     

 Fredag   9 - 12

 

Storgatan 13, 241 30 Eslöv

 

 

Kristina och Liban har utsetts till 2017 års Eldsjälar av Eslövs kommun, Kultur och Fritid

 

Ordförande Kristina Warming

076 - 082 55 55                 

 

Expedition Orhan Cerkezi

070 - 876 74 27

 

Adress:

Storgatan 13

241 30 Eslöv

 

 

 

Orgnummer

769622-8068

Bankgiro

730-1476