TIA

Företags-MIX

i Eslöv ekonomisk förening

 

TIA Tidiga insatser för asylsökande

 

Tidiga Insatser för Asylsökande, finansierade av Länsstyrelsen i Skåne, hjälper den som väntar på uppehållstillstånd att läsa svenska organiserat under väntetiden.

 

Den som fått besked, men inte påbörjat SFI eller andra studier, kan också delta i TIA.

 

Genom att börja studera under väntetiden, förkortar du tiden för etablering och kommer snabbare in i arbetsliv eller studier för yrkeslivet.

 

Vi erbjuder dig

- studier i svenska med omvärldsorientering

- delaktighet i träffar om hälsa, egenvård och lots till fritidsaktiviteter

- kunskaper om arbete och arbetsmarknaden i Sverige

 

För personer som är analfabeter eller funktionellt sådana börjar vi med alfabetisering med stöd i det egna språket.

 

Vi vet att den som läser hos oss får det lättare med SFI-studierna.

Kontakta oss så kan du få prata med någon av våra elever som talar ditt språk.

 

Ring oss på telefon 070 - 876 74 27 och begär att få tala med Hanaah (arabiska), Nawin (farsi och dari), Orhan (albanska, serbokroatiska och turkiska) eller Tsignesh (amarinja).

 

Välkommen att förkorta väntetiden hos oss!

 

Välkommen till oss!

Drömmen för många av oss är ett eget hem, trygghet i det land man bor i och möjlighet att vara medbyggare i samhället. Hos oss får du möta många människor, våra ledare/lärare, dina kamrater och gäster som berättar om sig och sina liv. Du får också komma ut i naturen och ta del av kulturaktiviteter av olika slag.

 

Du kan också få en vänperson, en vänfamilj, ett språkstöd eller en mentor om du vill.

 

Har du ett fritidsintresse eller vill du testa en fritidsaktivitet, kan vi hjälpa dig med kontakter.

 

Ordförande Kristina Warming

076 - 082 55 55                 

 

Expedition Orhan Cerkezi

070 - 876 74 27

 

Adress:

Storgatan 13

241 30 Eslöv

 

 

 

Orgnummer

769622-8068

Bankgiro

730-1476