Mötesplats - Öppen dörr

Företags-MIX

i Eslöv ekonomisk förening

 

 

ÖPPEN DÖRR

Möt världen i Eslöv

 

Företags-MIX är aktiv i nätverket Öppen Dörr - Möt världen i Eslöv sedan start 2011.

 

Nätverket bildades under 1980-talet av de kyrkor, församlingar och lokala biståndsorganisationer som då samverkade för att ta emot den tidens flyktingar.

Gensvar och intresse i Eslöv för att hjälpa sina medmänniskor har alltid funnits. Civilsamhällets aktörer har samverkat länge med varandra för dem som är nya i samhället.

 

Du som vill medverka eller få stöd i den spännande verksamheten, anmäler ditt intresse till oss på Företags-MIX genom besök på våra öppettider eller via e-post eller telefon.

 

För denna verksamhet har vi fått pengar från Sparbanksstiftelsen Finn.

 

 

Exempel på insatser där vi kopplar samman personer är:

 

- att få en vänfamilj eller vänperson

- att sammanföras med en mentor

- att få träna svenska med ett språkstöd

 

Utöver detta lotsar vi in i föreningar för fritidsaktiviteter, hjälper till med pappersexercis, ger råd i olika angelägenheter, söker praktikplatser och jobb m.m.

 

Vi har ständigt behov av frivilliga! Hör av dig!

 

Ordförande Kristina Warming

076 - 082 55 55                 

 

Expedition Orhan Cerkezi

070 - 876 74 27

 

Adress:

Storgatan 13

241 30 Eslöv

 

 

 

Orgnummer

769622-8068

Bankgiro

730-1476