Mötesplats - Öppen dörrÖPPEN DÖRR

Möt världen i Eslöv


Företags-MIX är aktiv på marknaden för dig..


Som en idéburen organisation bland många fler i Eslövs kommun, verkar vi för att kommunen ska hitta former för samverkan med de idé-burna som leder till framgång för båda parter.

Kommunen har tagit ett politiskt beslut om just detta, så nu är det bara att sätta igång! 


Du som vill medverka med oss eller få stöd in i den spännande verksamheten i kommunen i sin helhet, hör av dig till oss på Företags-MIX genom besök på våra öppettider eller via e-post eller telefon.Din organisation eller DU själv kan satsa på på insatser där vi kopplar samman personer. Du kan bli:


- vänfamilj eller vänperson

- mentor

eller

- hjälp till någon som språkstöd - att tala svenska med


Vi kopplar intresserade till föreningar för fritidsaktiviteter, hjälper till med pappersexercis, ger råd i olika angelägenheter, söker praktikplatser och jobb m.m.


Vi har ständigt behov av frivilliga! Hör av dig!